Apie klubą

Pradžia

Šių laikų Lietuvos motociklistų klubo istorija prasideda atradus senovinį LMK ženklelį ir pradėjus motociklizmo istorijos tyrinėjimus.

Palaipsniui atkurta veikla, suorganizuoti “Aplink Lietuvą 2011”, “Baltasis raištis 2012”, “Aplink Lietuvą 2012”, “Motobrolio paramos ralis 2012” renginiai.

Didėjant veiklos apimčiai, narių skaičiui ir įsitraukimui 2013 m. sausio 17 dieną įsteigta ASOCIACIJA “LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)”, parengti atnaujinti įstatai, suburta As.LMK Valdyba

2013 m. sausio 25 dieną ASOCIACIJA “LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)” užregistruota Juridinių asmenų registre bei patvirtinti šių laikų įstatymus atitinkantys asociacijos įstatai.

ASOCIACIJA “LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)” pripažįsta Lietuvos Motociklistų Klubo, veikusio Lietuvoje 1928-1940 metais propaguotas vertybes, bei savo veikla tęsia šio klubo tradicijas.

Mūsų istorija

LMK istorija

Remiantis statistiniais duomenimis, 1928 m. Lietuvoje jau buvo užregistruotas 441 motociklas, t. y. daugiau nei dvigubai daugiau palyginti su 1926 m., kuomet buvo užregistruotas 201 motociklas. Motoparko gausėjimas galėjo būti viena priežasčių pradėti galvoti apie klubo įsteigimą. Kita vertus, kaip jau buvo minėta, įtakos negalėjo neturėti bendras masinis įvairių draugijų ir klubų kūrimasis šalyje. Tai buvo poreikio padiktuoti žingsniai: motociklų savininkai, tapę visuomenine organizacija (kurios tarpukario Lietuvoje buvo itin populiarios), vadovaujama ir atstovaujama Tarybos, galėjo lengviau ir operatyviau spręsti kylančius klausimus ir problemas, galėjo tikėtis valstybės paramos arba tam tikrų lengvatų registruojant transporto priemones ar organizuojant Klubo narių išvykimą į užsienio keliones. Beje, kelionių į svečias šalis organizavimas buvo vienas iš LMK tikslų, numatytų Klubo įstatuose.
1928 m. birželio 11 d. Kauno miesto ir apskrities viršininko raštinėje buvo užregistruoti „Lietuvos motociklistų klubo“ Įstatai.„Ugdyti motociklų sportą Lietuvoje. Jungti savo narius glaudžiam sądarbiavimui. Atstovauti motociklistų reikalus. Bendradarbiauti su valdiškomis įstaigomis ir administracijomis, kaip oficialiomis taip ir privačiomis“, – tai ištrauka iš pirmųjų „Lietuvos Motociklistų Klubo“ (toliau LMK) Įstatų. Autentiška to meto kalba parašytas dokumentas, paraštėse papildytas ranka rašytomis pastabomis, šiuo metu yra saugomas LCVA Greta LMK tikslų dokumente apibrėžiama klubo narių sudėtis ir pažymima, jog „klubo nariai gali būti pilnamečiai abiejų lyčių žmonės, kuriems rūpi sportas“ (§7). Taip pat nustatoma klubo valdymo struktūra, komisijos ir iždas. LMK Įstatuose taip pat pažymima, jog „kiekvienas Klubo narys gauna nario bilietą ir Klubo ženklą. Klubo ženklas gali būti prikabinamas prie motociklo ir negali būti perduodamas kitam asmeniui. Išstojus iš Klubo, klubo ženklas grąžinamas Klubui“ (§11).
Po metų, 1929 m. birželio 11 d., įregistruotas vasario 24 d. visuotinio Klubo narių susirinkimo protokolas, kuriuo buvo priimtas Įstatų §3 papildymas, jame sakoma, jog „duoda Klubo nariams klubo ženklus ir unformuotą kepurę su kokarda.“ Vėliau Klubo atributika buvo papildyta nustatyto dydžio ir formos vėliavėle. Pirmuosius Įstatus parašais patvirtino LMK Tarybos nariai: Vincas Mažeika, Juozas Stankevičius, Bronius Šaliamoras, Sergėjus Klimas ir Reicmanas Puvinas bei Kauno miesto ir apskrities viršininkas. Klubo būstine tapo iždininko J. Stanevičiaus butas Donelaičio g-vės 36 name. Skelbimas apie draugijos įsikūrimą „Vyriausybės Žiniose“ buvo išspausdintas 1928 m. rugpjūčio 17 d. (nr. 32). Taigi 2008 m. birželio 11 d. d minėjome „Lietuvos Motociklistų Klubo“ 80 metų jubiliejų. Tai pirmasis organizuoto motociklininkų judėjimo mūsų šalyje liudijimas, solidus įrodymas, jog motociklizmas Lietuvoje gyvuoja jau 9 dešimtmečius.
„Šiomis dienomis įsikūrė Lietuvos motociklistų draugija – klubas. Anksčiau buvo tuo reikalu susitarę tik keli motociklistai, dabar susidarė gausus būrys ir išrinko nuolatinę valdybą: pirm. agr. S. Klimas, vicepirm. agr. Juozas Ardickas ir Mažeika, vald. Nariai Kazėnas ir Stankevičius“, – 1928 m. rašė dienraštis „Lietuvos žinios“. (Lietuvos žinios. „Motociklistų klubas“. 1928 m.rugpjūčio 8 d., nr. 173(2787), p. 3.)
LMK veikla pradžioje buvusi labai sėkminga. Klubo narių skaičius augo, pabrėžiama, jog tokiam klubo populiarumui pirmaisiais gyvavimo metais didelės įtakos turėjo klubo vadovybė, kuri sugebėjo motociklininkams įkvėpti norą jungtis, prisidėjo ir klubo organizuojamos ekskursijos, iškylos motociklais, įvairios rungtynės ir „paradai“. LMK aktyviai veikė ir dalyvavo organizuojant motociklininkų renginius bei lenktynes iki 1931 m. pabaigos, kada Lietuvą, nepaisant optimistinių krašto ūkio prognozių, pasivijusi Didžioji pasaulinė ekonominė krizė sudavė smūgį ir motociklizmo judėjimui. Krizės išvakarėse LMK vienijo 70 narių.
LMK dar rodė šiokius tokius gyvybės ženklus iki 1932 m., bet vėliau beveik visiškai „užsnūdo“, palikęs savo nariams atminčiai vien tik vardą. Nesutarimai tarp klubo narių taip pat prisidėjo prie LMK „užmigdymo“. Taip LMK „snaudė“ iki 1936 m., kuomet, paskelbus naująjį Draugijų įstatymą, kurio pagrindu reikėjo perregistruoti ankstesniais metais veikusias draugijas, klubus etc., ir pertvarkius MK įstatus, atsirado proga atkurti Klubo veiklą.
LMK VIZIJA IR MISIJA

Veiklos tikslai

Populiarinti
motociklizmą Lietuvoje;
Pristatyti
visuomenei Lietuvos Motociklistų Klubo, veikusio Lietuvoje 1928-1940 metais vykdytą veiklą, remiantis autentiška istorine informacija bei dokumentais;
Rengti
motociklininkų renginius: akcijas, rungtynes, konkursus, organizuoti ekskursijas;
Vykdyti
išorinį motociklizmo populiarinimą: atstovauti Asociacijai įvairiuose renginiuose, valstybės, savivaldybės įstaigose, privačiose įmonėse; sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis;
Atstovauti
narių interesams ir juos ginti.
Renginiai

Artėjančios kelionės

[element_event_countdown limit=“4" _id=“683939" el_class=“version-2" style=“style-2"]

Susipažink su nariais

Valdyba

Virginijus
Prezidentas
Augustas
V.Prezidentas
Mindaugas
Sekretorius
Mantas
Valdybos Narys
Nerijus
Valdybos Narys
Tapk LMK kandidatu

Narystės nauda

 • Yamatecha. LMK nariams su pažymėjimu -15% visuose jų parduotuvėse. 

 • SETUP.LT (Elektroninės įrangos remontas), Naugarduko g. 32, Vilnius. Tel.: +37067330744 | Suteikiama -20% nuolaida darbams.

 • UAB "MOTOPULSAS", A. Žukausko g. 1 / Ulonų g. 1, LT-08240, Vilnius. Suteikiama nuo -20 iki -30% nuolaida visoms prekėms.

 • Motociklų salonas - servisas "MOTOPRO", Eigulių g. 16A, Vilnius. Suteikiama -10% nuolaida visoms prekėms, aksesuarams ir detalėms bei -20% paslaugoms ir atliekamiems darbams.

 • UAB "ALTERNA AUTO", Kubiliaus g. 18, Vilnius. Suteikiama -20% nuolaida MOTUL tepalams.

 • Muzikinis klubas - smuklė "JUONĖ PASTUOGĖ", Aušros al. 31A, Šiauliai. Visam meniu suteikiama -10% nuolaida ir nemokama stovėjimo aikštelė motociklams.

 • Baras "BIX", Etmonų g. 6, Vilnius. Suteikiama -10% nuolaida visam meniu.

 • Harley-Davidson Lietuva, Paplaujos g. 5, Vilnius. Suteikiama -7% nuolaida visai aprangai ir motodetalėms.

 • Visose "Armijai ir civiliams" parduotuvėse suteikiama -20% nuolaida visam asortimentui.

 • UAB "Autopsa", M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius. Suteikiama galimybė įsigyti Liqui Moly bei Sonax produkciją didmeninėmis kainomis (30-35% pigiau nei mažmeninė kaina).

 • UAB "Baltic Bikes", Vieversių g. 1a, Ginduliai, Klaipėda. Ypatingos kainos amerikietiškų motociklų dalims bei aksesuarams su kodu NER1 el. parduotuvėje www.22hd.lt