Parama

Asociacija “LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)” tikisi kiekvieno asociacijos tikslus ir veiklą palaikančio motociklisto bei prijaučiančiojo paramos, skiriant 1.2% nuo į valstybės biudžetą jau sumokėto pajamų mokesčio.
Šie mokesčiai, jų nepaskyrus lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra, taigi kiekvienas motociklistas skirdamas šiuos mokesčius visiškai nerizikuoja savo gaunamomis pajamomis, ar mokesčių lengvatomis.
Raginame pasinaudoti savo teisėmis ir prisidėti prie As. LMK idėjų bei veiklos vystymo.

Parama skiriama pildant FR0512 formos 04 versiją EDS (elektroninėje deklaravimo sistemoje), arba asmeniškai pateikiant užpildytą popierinę formą VMI.

Trumpa instrukcija:
1 – Asmens kodas
2 – Telefono Nr.
3V – Vardas
3P – Pavardė
4 – Adresas
5 – 2019
6S – uždedamas X
6A, 7S, 7A, 8 – paliekame tuščius
E1 – įrašoma 2
E2 – įrašomas paramos gavėjo kodas: 302975865
E3 – paliekamas tuščias
E4 – prašomos pervesti pajamų mokesčio dalis procentais: 1.20%
E5 – laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis už kurį bus pervedama parama. Galite nurodyti mokestinius laikotarpius iki 5 metų į priekį, pradedant skaičiuoti nuo 5 laukelyje nurodytų metų.
Maksimalus šiais metais rašomas laikotarpis gali būti 2023.

Apačioje: parašas, vardas, pavardė (jei pildome ranka)

Paraišką reikia pristatyti į VMI iki 2020 gegužės 1 dienos.