Kandidato anketa

Jūsų foto, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

  • Aiškiai matosi jūsų veidas (kaip dokumentinėje foto)
  • Veido neuždengia akiniai nuo saulės ar kiti daiktai
  • Daryta ne anksčiau kaip prieš metus laiko
  • Geros kokybės (nesusiliejusi) foto
  • Aš,
    Pateikdamas šią anketą pasižadu gerbti LMK istoriją ir simboliką, pripažįstu ASOCIACIJOS „LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)“ Įstatus, Valdybą ir jos sprendimus, įsipareigoju mokėti nario mokestį ir laikytis kitų įstatuose ir klubo vidinėse taisyklėse numatytų prievolių. Esu susipažinęs, jog ASOCIACIJOS LMK ženklelio ir antsiuvų negalima perduoti kitam asmeniui. Esu informuotas, jog pažeidęs aukščiau išvardintus įsipareigojimus, galiu būti pašalintas iš ASOCIACIJOS LMK narių, grąžinant ASOCIACIJAI LMK simboliką be atlygio (remiantis 2013 m. LMK Įstatų redakcijos 14-17 paragrafais).