Kandidato anketa

Asmens duomenys:


Jūsų asmeninė nuotrauka:

Motociklo vairavimo patirtis:

Motociklas:

Aš,
pasirašydamas šią anketą pasižadu gerbti LMK istoriją ir simboliką, pripažįstu ASOCIACIJOS „LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)“ Įstatus, Valdybą ir jos sprendimus, įsipareigoju mokėti nario mokestį ir laikytis kitų įstatuose numatytų prievolių. Esu susipažinęs, jog ASOCIACIJOS LMK ženklelio ir antsiuvų negalima perduoti kitam asmeniui. Esu informuotas, jog pažeidęs aukščiau išvardintus įsipareigojimus, galiu būti pašalintas iš ASOCIACIJOS LMK narių, grąžinant ASOCIACIJAI LMK simboliką be atlygio (remiantis 2013 m. LMK Įstatų redakcijos 14-17 paragrafais).
Nario mokestį mokėti sutinku (pažymėti)